กิจกรรมในงาน

กิจกรรมในงาน

โรดโชว์

งานแสดงโซลูชั่นเพื่อภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบ Mini Exhibition อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีใหม่โดยบริษัทชั้นนำในด้านต่างๆ อาทิ

  • ระบบการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ กล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก (Smart Security System & Management)
  • อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (Fire & Safety)
  • ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Energy Saving & Management)
  • ระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบอาคารอัจฉริยะ ระบบอินเตอร์เน็ต (Building Management)
  • เทคโนโลยีการผลิต (Industrial Automation)
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/ควบคุมการจ่ายไฟ (Power Generator & Management)
  • ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (Air Condition & Ventilation)
  • ระบบการขนส่ง (Logistics)
  • สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการกากอุตสาหกรรม (Environment)
  • อื่นๆ (Others)

ครั้งที่ 1

สถานที่ : อำเภอศรีราชา
วันที่ : 22-23 มิถุนายน 2565
เวลา : 09.30 – 16.00 น.

แผนที่

ครั้งที่ 2

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
วันที่ : 8 – 9 สิงหาคม 2565
เวลา : 09.30 – 16.00 น.

ครั้งที่ 3

สถานที่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จ.ชลบุรี
วันที่ : 8-10 มีนาคม 2566
เวลา : 09.00 – 16.30 น.

สัมมนา

Coming Soon