เกี่ยวกับ TISS

งานแสดงโซลูชั่น
เทคโนโลยี
และสัมมนาวิชาการ
ตอบโจทย์ทุกภาคอุตสาหกรรม

Thailand Industrial Solutions & Services 2023

ผู้สนับสนุนหลัก:

 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมจัดงานโดย:

 • สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
 • สมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
 • สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย
 • สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร
 • สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์:

เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เจรจาธุรกิจ และขยายโอกาสในการเลือกสรรเทคโนโลยี โซลูชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสัมมนาและโรดโชว์ไปยังนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์

รูปแบบกิจกรรม:

• Industrial Estate Roadshow:
การจัดโรดโชว์ไปยังนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ นำร่องจำนวน 3 ครั้ง ในรูปแบบ Mini-Exhibition ที่รวบรวมเทคโนโลยี โซลูชั่นไปจัดแสดงในงาน พร้อมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

• Seminar & Conference:
กิจกรรมสัมมนาในรูปออนไลน์สำหรับเชื่อมโยงผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ

ระยะเวลาการจัดงาน: มิถุนายน 2565 - มีนาคม 2566

ครั้งที่ 1  อำเภอศรีราชา
              กำหนดจัดงานวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
              กำหนดจัดงานวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 3  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุช พัทยา (NICE) จ.ชลบุรี
              กำหนดจัดงานวันที่ 8-10 มีนาคม 2566

ประเภทเทคโนโลยีที่จัดแสดง:

 • ระบบการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ กล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก (Smart Security System & Management)
 • อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย (Fire & Safety)
 • ระบบบริหารจัดการพลังงานในอาคาร (Energy Saving & Management)
 • ระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ ระบบอาคารอัจฉริยะ ระบบอินเตอร์เน็ต (Building Management)
 • เทคโนโลยีการผลิต (Industrial Automation)
 • เครื่องกำเนิดไฟฟ้า/ควบคุมการจ่ายไฟ (Power Generator & Management)
 • ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ (Air Condition & Ventilation)
 • ระบบการขนส่ง (Logistics)
 • สิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดการกากอุตสาหกรรม (Environment)
 • อื่นๆ (Others)