บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด

ผู้นำในธุรกิจการบริการทางด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง มีการพัฒนาและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งยังเติบโต อย่าง มั่นคง เรามีชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิต และผู้บริหารจัดการ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม 

เราไม่จํากัดเพียงแค่คุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่ยั่งยืน ล้ำยุค และ คล่องตัว ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพอย่าง เคร่งครัด ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เอง ทําให้งานของเรา ตอบสนอง และสอดคล้องกับความต้องการต่อลูกค้า เสมอมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี

เราจะเป็นผู้นําด้านระบบปรับอากาศ และระบาย อากาศเพื่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการจัดการพลังงาน เรามุ่งเน้น และขับเคลื่อนไปสู่ กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทแรกที่เริ่มนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2001 และเป็นบริษัทที่ทำตลาดและปลุกกระแสวงการสแกนลายนิ้วมือด้วยการนำระบบ Biometric มาใช้ในผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายไปมากกว่า 2,500 รายการจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ว่าเป็นเจ้าแรก เจ้าเดียวในประเทศไทย

มีธุรกิจหลักคือจำหน่ายและพัฒนาโปรแกรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และดำเนินการจัดหาและจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดผลิตภัณฑ์ระบบความปลอดภัย เน้นด้าน IoT และ Thailand 4.0 ต้องการทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มานำเสนอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและในปัจจุบันได้ดำเนินนโยบายในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ผ่านมาตฐานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (อย.) เพื่อให้โรงพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีทางเลือกในการจัดสรรอุปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่มีการใช้งานในช่วงเวลาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และ ATK แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ชนิดตรวจโควิดแบบปกติและทั้งชนิดตรวจโควิดสำหรับหน่วยงานทางราชการ

บริษัท ซอยล์เทสท์ แอนด์ บิลดิ้ง ออดิท จำกัด และ บริษัท เท็น คอนซัลแตนส์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการทางด้าน งานเจาะสำรวจดิน งานสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบอาคาร โครงสร้าง และงานทดสอบในสนาม และงานพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศ ซึ่งมีการจัดทำ ควบคุม และดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาต่างๆ

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป รวมทั้งอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 โดยยึดหลัก “นำเสนอสินค้า และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ” 

และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากภายใต้ชื่อ PBP และ TAC และนำเข้าสินค้าอุปกรณ์ประปาจากต่างประเทศ เช่น เครื่องสูบน้ำ วาล์วควบคุมอัตโนมัติ มาตรวัดน้ำแบบแม่เหล็กไฟฟ้า และแบบคลื่นอัลตร้าโซนิค ฯลฯ

INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีอุดมการณ์ ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย โดยถือเป็นบริษัทแรก ที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย

WTC COMPUTER CO.,LTD

ดําเนินธุรกิจด้านการจําหน่ายคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อุปกรณ์ไอที และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งให้บริการด้านการออกแบบ และวางระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (System Integration) โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณมากกว่า 30 ปี และให้บริการแพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบ Smart Building ระบบ Smart Meeting Room ฯลฯ ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น

GUTS Group กลุ่มบริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์อินเวสติเกชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523 โดยการนำของท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ จากประสบการณ์การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยมากกว่า 40 ปี เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ “กัทส์” และเครือข่ายการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ต้นจนจบแบบบูรณาการ โดยนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาผนึกกับกําลังคน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบและความมั่นคง และยังเป็นสมาชิกของสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 และ กัทส์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสากล สามารถตั้งเป็นสมาคม APSA ในปี 2537