THAM RICH

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า และ บริการโซลูชั่นครบวงจรเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ , ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบทั่วไปจนไปถึงระบบอัตโนมัติ , อุปกรณ์จัดเก็บ ยก ย้าย คัดแยกสินค้า ธุรกิจปิโตรเคมีและ ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Smart Products Thru Solutions ”

บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เราคือบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าสำรอง การปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและติดตั้ง นอกจากนี้เรายังมีทีมบริการหลังการขาย ที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการตลอดอายุการใช้งาน 

ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท พิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้แก่

1.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  “Maxwell Generator  Set”  

2.ตู้สถานีไฟฟ้าย่อย  “ EuroMax ” Compact Substation  IEC 62271-202

3.เครื่องสำรองไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง “Piller”  Static  UPS , Dynamic  UPS 

4.เครื่องแปลงความถี่ “Piller”  Frequency  Converter

5.ระบบโซล่าเซลล์  “Thaimaxwell Solar” 

โดยบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานการผลิต ISO 9001ด้านการจัดการคุณภาพ และ ISO 14001 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

จึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพ ที่คุณจะได้รับจากเรา

บริษัท เอสจีไอ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัทฯ ของเราดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นเลิศทางความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาและสรรหาเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ระบบน้ำร้อน ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำแบบลดการใช้เคมี รวมถึงการจัดการปัญหาการติดเชื้อในอาคารปรับอากาศที่ใช้ระบบจัดการอากาศแบบหมุนเวียน ด้วยประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมปรับอากาศ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ของทีมงาน
Next Generation Engineering เราเน้นการบริหารงานด้วยเครื่องมือบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการจัดการปัญหา สร้างฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมต่องานบริการกับลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้นำธุรกิจด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) หรือ BCG Economy ของประเทศไทย

บริษัทฯ ให้บริการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ใช้แล้ว(Spent Activated Carbon) วัสดุดูดซับใช้แล้ว (Spent Adsorbents) และตัวเร่งปฏิกิริยาใช้แล้ว (Spent Catalysts) เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ด้วยเทคโนโลยีเตาหมุนที่ทันสมัยใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถ่านกัมมันต์ (Fresh Activated Carbon) จากกะลามะพร้าว กะลาปาล์ม และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ พร้อมด้วยบริการออกแบบติดตั้งระบบกรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียและอากาศเสียซึ่งใช้ถ่านกัมมันต์ รวมไปถึงบริการเปลี่ยนถ่ายสารกรองด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย นอกจากนี้บริษัทฯ มีบริการรับจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ โดยค่าจ้างวิจัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

ได้รับการรับรอง ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018, Halal, Green Industry Level3, The Minister’s Industry Awards: 2020 2021

PDS International (Thailand) Co., Ltd.

มุ่งเน้นนำเสนอสินค้าเพื่อป้องกันอันตรายแก่พนักงานในทุกระดับชั้น สินค้าภายใต้การผลิตและจัดจำหน่ายของพีดีเอสได้ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีทั้งทางด้านคุณภาพและมาตรฐานรองรับ ในราคาที่สมเหตุสมผล จึงสามารถตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าได้

MARVEL TECHNOLOGY

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญโซลูชั่นทางด้านสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และ สุขภัณฑ์อัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้ามาร์เวล “MARVEL” เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และพัฒนาสุขลักษณะของห้องน้ำ

GUTS Group กลุ่มบริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์อินเวสติเกชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523 โดยการนำของท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ จากประสบการณ์การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยมากกว่า 40 ปี เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ “กัทส์” และเครือข่ายการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ต้นจนจบแบบบูรณาการ โดยนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาผนึกกับกําลังคน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบและความมั่นคง และยังเป็นสมาชิกของสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 และ กัทส์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสากล สามารถตั้งเป็นสมาคม APSA ในปี 2537