Panasonic Solutions (Thailand) Co., Ltd.

พานาโซนิค ผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

โดยเน้นในเรื่องของการออกแบบคุณภาพอากาศเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อโรค รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยบริหารจัดการบุคคล การตรวจวัดอุณหภูมิ เก็บประวัติการเข้าออกพื้นที่ และช่วยลดการสัมผัสในช่วงสถานการณ์ Covid และยังมีระบบแสงสว่างสำหรับที่พักอาศัย อาคาร โรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงชุมชนอีกด้วย

บริษัท เอชไอพี โกลบอล จำกัด

บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด เป็นบริษัทแรกที่เริ่มนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2001 และเป็นบริษัทที่ทำตลาดและปลุกกระแสวงการสแกนลายนิ้วมือด้วยการนำระบบ Biometric มาใช้ในผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายไปมากกว่า 2,500 รายการจนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ว่าเป็นเจ้าแรก เจ้าเดียวในประเทศไทย

มีธุรกิจหลักคือจำหน่ายและพัฒนาโปรแกรม รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และดำเนินการจัดหาและจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในตลาดผลิตภัณฑ์ระบบความปลอดภัย เน้นด้าน IoT และ Thailand 4.0 ต้องการทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มานำเสนอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและในปัจจุบันได้ดำเนินนโยบายในการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญได้ผ่านมาตฐานการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (อย.) เพื่อให้โรงพยาบาล หน่วยงานหรือองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีทางเลือกในการจัดสรรอุปกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ที่มีการใช้งานในช่วงเวลาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 และ ATK แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง ชนิดตรวจโควิดแบบปกติและทั้งชนิดตรวจโควิดสำหรับหน่วยงานทางราชการ

บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด

ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนทั่วไป รวมทั้งอุตสาหกรรม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 โดยยึดหลัก “นำเสนอสินค้า และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ” 

และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าจากภายใต้ชื่อ PBP และ TAC และนำเข้าสินค้าอุปกรณ์ประปาจากต่างประเทศ เช่น เครื่องสูบน้ำ วาล์วควบคุมอัตโนมัติ มาตรวัดน้ำแบบแม่เหล็กไฟฟ้า และแบบคลื่นอัลตร้าโซนิค ฯลฯ

บริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ควบคุมความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเป็นผู้ผลิตไทยรายแรกที่แนะนำเครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้ารั่วให้เป็นที่รู้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากกว่า 47 ปี จนถึงปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ได้แก่ ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิต, โหลดเซ็นเตอร์, เซอรกิต เบรกเกอร์, ปลั๊กและเต้ารับแบบกันดูด, ปลั๊กและเต้ารับแบบอุตสาหกรรม

INTERLINK COMMUNICATION PUBLIC CO.,LTD.

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย สายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายส่งสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ก่อตั้งขึ้นโดยมีอุดมการณ์ ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย โดยถือเป็นบริษัทแรก ที่ได้นำเทคโนโลยีสาย LAN มาเผยแพร่ในประเทศไทย

WTC COMPUTER CO.,LTD

ดําเนินธุรกิจด้านการจําหน่ายคอมพิวเตอร์ทุกประเภท อุปกรณ์ไอที และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งให้บริการด้านการออกแบบ และวางระบบงานคอมพิวเตอร์อย่างครบวงจร (System Integration) โดยทีมบุคลากรที่มีประสบการณมากกว่า 30 ปี และให้บริการแพลตฟอร์มระบบอัจฉริยะต่างๆ เช่น ระบบ Smart Building ระบบ Smart Meeting Room ฯลฯ ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น

GUTS Group กลุ่มบริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์อินเวสติเกชั่น จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523 โดยการนำของท่าน ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ จากประสบการณ์การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยมากกว่า 40 ปี เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ “กัทส์” และเครือข่ายการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ตั้งแต่ต้นจนจบแบบบูรณาการ โดยนําเทคโนโลยีชั้นสูงมาผนึกกับกําลังคน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้บริการด้านที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนช่วยในการสร้างสรรค์สังคมให้มีความสงบและความมั่นคง และยังเป็นสมาชิกของสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย) ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 และ กัทส์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสากล สามารถตั้งเป็นสมาคม APSA ในปี 2537

PT Technotive Co.,Ltd

บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการสนับสนุนและการพัฒนาของลูกค้าให้ก้าวเข้าสู่ยุค Digital transformation และ ยุคอุตสาหกรรม 5.0 อย่างมั่นคง โดยทางเรามีการให้บริการแบบครบวงจรทางด้านระบบ IoT และ System integration โดยทีมงานมืออาชีพที่จะคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการวางระบบอย่างรอบด้าน